Fer front a una malaltia greu

Fer front a una malaltia greu

“Amb el temps haurem d'aprendre a acceptar i a ajustar-nos a aquesta nova realitat, el que farà que tolerem millor aquest malestar.”

Què és?

Quan se’ns diagnostica una malaltia mèdica greu (com ara una patologia cardíaca, un càncer, o una malaltia neurològica, entre altres) és normal que passem per un procés d’adaptació en el que ens sentim tristos, ansiosos o amb molta ràbia. Amb el temps haurem d’aprendre a acceptar i a ajustar-nos a aquesta nova realitat, el que farà que tolerem millor aquest malestar.

Causes

El diagnòstic d’una malaltia greu genera incertesa i preocupació, aspectes que ens poden fer sentir malament. És un procés normal i que dependrà de la nostra capacitat per gestionar la incertesa i per adaptar-nos a situacions noves.

Què puc fer?

Caldrà ser conscients que el nostre malestar és fruit d’un procés d’adaptació a la malaltia, i que es tracta d’un procés totalment normal. En la mesura del possible, sempre que el metge així ho consideri, haurem d’intentar seguir amb les rutines habituals.
També recolzar-nos en amics i familiars i mantenir-nos actius. Serà molt important cuidar-nos físicament i seguir les pautes mèdiques per tractar la malaltia.

Quan és un problema?

Si aquest procés d’adaptació persisteix durant molt de temps i les emocions associades es van intensificant, podria ser que pateixis algun trastorn, com ara una depressió o un trastorn d’ansietat.

Què t’ha semblat?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Creació i desenvolupament per Meeting Pharma Group