Planificar la feina

Planificar la feina

“Per estudiar i fer les tasques escolars és necessària una bona planificació.”

Per a estudiar i fer les tasques escolars necessitem tenir tota la informació necessària i planificar el temps del qual disposem de manera que puguem treure el màxim profit.

La falta de planificació està, sovint, darrere dels mals resultats.

Hauries de tenir en compte les següents recomanacions:

 • Fixa’t uns objectius concrets, a curt i llarg termini, en funció de les dificultats de cada assignatura.
 • Fes-te’n un horari diari i setmanal, el més realista possible, i revisa’l periòdicament per introduir possibles modificacions.
 • Utilitza una agenda per assegurar que t’ho apuntes tot (feines, dates d’exàmens, lliurament de treballs…). Prepara’t també un calendari mensual o trimestral per tenir-lo tot a la vista.
 • Intenta ser constant i no deixar que se t’acumuli la feina.
 • Estudia cada dia, el mateix temps i a la mateixa hora. Pots començar per una hora i mitja, i si cal, ajusta el temps. Estudia com a màxim tres hores diàries. Mira de no matinar ni tampoc anar a dormir massa tard.
  Utilitza aquestes hores tant per estudiar (llegir, comprendre i memoritzar, tornar a fer els exercicis, fer resums, esquemes, completar anotacions, preparar els propers exàmens….) com per fer les tasques escolars (revisar els apunts, fer les activitats encarregades, realitzar treballs, etc.)
 • Descansa de cinc a deu minuts per cada hora d’estudi.
 • Dedica més temps a les matèries que et resultin més difícils.
 • Estudia sempre en el mateix espai. Procura que hi hagi suficient tranquil·litat i silenci, que estigui ben il·luminat i ordenat, i evita tot tipus de distraccions com la TV, el mòbil…
 • Adopta una postura corporal saludable (esquena recta, peus recolzats a terra, distància adequada respecte del llibre i de l’ordinador…)

Utilitza tècniques d’estudi que t’ajudin a assolir millor els aprenentatges:

 • Fes una lectura comprensiva que et permeti relacionar els nous coneixements amb els ja adquirits. Ajuda’t dels apunts que has agafat a classe.
 • Destaca o subratlla les frases i paraules clau. Només allò que és fonamental i que conté les idees principals. Comprova després si el que has subratllat té sentit respecte al contingut que has treballat.
 • Sintetitza la informació fent un esquema, un mapa conceptual o un resum tenint en compte les idees més importants. A més de que et servirà per estudiar, també desenvolupa la capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Practica amb exàmens simulats de l’assignatura que estiguis treballant.
 • També pots fer servir regles mnemotècniques que facilitin la memorització de conceptes específics, relacionant paraules amb imatges, associant imatges, etc.
 • No oblidis, però, que la millor eina és tenir una bona planificació.

Què t’ha semblat?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Creació i desenvolupament per Meeting Pharma Group