Els professionals involucrats en la teva salut: qui som i què fem?

El Psiquiatra és un metge especialitzat en el funcionament del cervell, tant el que té a veure amb la nostra biologia i l’herència, com en la influència dels fets que vivim o dels tòxics sobre el seu desenvolupament. Coneix els trastorns mentals, sap diagnosticar-los i coneix els fàrmacs. Això li permet utilitzar-los per ajudar-te a reduir el teu malestar, quan aquest sigui degut a un trastorn mental.

El Psicòleg és el professional que coneix les característiques de la personalitat i el funcionament social i de la intel·ligència de les persones. Això li permet saber si el que et passa forma part del teu caràcter, és una reacció a algun esdeveniment del teu entorn o es tracta d’un trastorn mental. Et pot ajudar a aprendre a canviar aspectes de la teva conducta i del pensament i les emocions per afrontar millor el teu malestar.

L’Infermer especialitzat en salut mental t’ajuda a regular hàbits de salut, a fer control dels efectes dels fàrmacs, a aprendre tècniques de relaxació… en resum, a controlar aquells aspectes més físics del trastorn mental.

El Treballador social és el/la professional que coneix els aspectes socials dels trastorns mentals. Valora i et pot ajudar quan tens problemes en el teu entorn familiar, la teva adaptació a l’escola o institut o la teva vida en els períodes d’oci. També coneix la manera de demanar ajudes si la situació de la teva família és desafavorida.

El Metge/Infermer de família és aquell que et visita en el centre d’atenció primària i té cura de la teva salut de manera global, tenint en compte tant els aspectes físics com la situació personal, social i familiar de la persona. Les seves funcions són molt variades, com per exemple resoldre problemes de salut habituals, promoure la salut de la població a través de diferents activitats de prevenció (p. ex campanyes de vacunació), donar consells per millorar el teu benestar físic, així com donar accés a proves diagnòstiques o a l’atenció especialitzada quan el problema de salut ho requereix.

Què t’ha semblat?

2 comentaris

  1. Hola Irene!
    Sí, efectivament el Terapeuta Ocupacional forma part del nostre equip, i efectivament realitza una tasca importantissima en la promoción i rehabilitació dels hàbits saludables. La inclourem al text, gràcies per la teva aportació!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Creació i desenvolupament per Meeting Pharma Group