Violència cap als pares

Violència cap als pares

Què és?

Són comportaments deliberats, d’alt contingut agressiu i/o violent que poden ser de tipus físic (empentes, cops de puny o puntades de peu) o de tipus verbal (injúries, insults) dirigit als pares amb la intenció de fer mal o ofendre.
Maneres de procedir, en públic o en privat, que solen estar relacionades amb característiques de personalitat dels nois/es que les realitzen.

No han de ser confosos amb aquells comportaments confrontatius o oposicionistes que responen a maneres d’actuar pròpies dels joves a l’adolescència. En aquests casos, no són comportaments duradors ni continuats en el temps, més aviat es caracteritzen per ser puntuals, poden ser reconduïts a través del diàleg pactes, acords i la comunicació, no són explícitament agressius, no es repeteixen i són una explosió davant una negativa, una ordre, un límit o una imposició dels pares en un moment
determinat.

Els comportaments violents, que sí han de ser tinguts en compte com a tals i que han de preocupar a l’entorn del jove i a ell mateix, són els que es caracteritzen per la seva repetició (són continus) i amb molta càrrega d’agressivitat, doncs, són un atac deliberat contra els pares.

Causes

La violència filioparental està condicionada per factors externs i/o interns, personals, familiars, educatius i socials.

  • Entre els personals: tenir un temperament difícil, irritable, impulsiu, amb dificultat per acceptar les normes i frustracions, necessitat d’immediatesa, escassa empatia,…
  • Entre els familiars: ser fill d’una família desestructurada, separacions traumàtiques dels pares, ser víctima de qualsevol tipus d’abús, ser un fill maltractat a la infància, precarietat econòmica, les dificultats laborals,…
  • Entre els educatius: tenir uns pares poc consistents en la aplicació de normes, ús excessiu del càstig com una forma de reconduir la conducta, estils educatius excessivament autoritaris o permissius,…
  • Entre els socials: banalització de la conducta agressiva com a forma de resoldre les dificultats amb els altres, canvi de sistema de valors, tenir un grup d’amics violents o agressius,…

Què puc fer?

Si ets un jove amb una conducta violenta o agressiva cap als teus pares has de saber que tenir comportaments agressius cap a ells està penalitzat.

Et caldrà buscar ajut per aprendre a regular les teves emocions i saber relacionar-te correctament amb els teus progenitors quan et diuen no o quan les coses no són o no surten com tu vols. Si no ho fas, la violència pot derivar en problemes judicials i, fins i tot, amb la possibilitat de no poder continuar vivint en família.

Per a això és important poder buscar ajut en els professionals de l’àmbit de la salut mental (psiquiatres i psicòlegs clínics) i de l’àmbit social (educadors i treballadors socials) que t’ajudaran a buscar solucions al teu problema, treballant amb tu i els pares. Es pot millorar sempre que s’estigui disposat a acceptar el problema i l’ajuda necessària.

Què t’ha semblat?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Creació i desenvolupament per Meeting Pharma Group